Skip navigation

NL | FR

Electromagnetische storingen

Straling van natuurlijke of technische oorsprong, al dan niet verdicht tot krachtlijn, oefent steeds een biologisch effect uit op het electromagnetisch celmembraanpotentiaal (spanning bedraagt ±70mV in elke gezonde cel), zij het regeneratief of degeneratief. m.a.w. : het electromagnetische spectrum houdt het leven in stand (=regeneratief), maar kan het ook schade toebrengen (degeneratief of pathogeen).

Wanneer dit spectrum een pathogeen karakter aanneemt, hoe klein de invloed ook is, kan dit na onbepaalde tijd leiden tot allerhande chronische, soms "onverklaarbare" ziektepatronen. Fysiologisch gezien is het effect het meest uitgesproken wanneer de frequentie van de straling samenvalt (of interfereert) met de frequentie van de menselijke organen die de straling ondergaan

 

Geobiologie

  • Geobiologie onderzoekt het effect van de biosfeer op levende organismen.
  • Zij onderzoekt de invloed van de omgeving in het algemeen en van de woning in het bijzonder op de gezondheid.
  • Zij legt het verband tussen geologie, chemie, fysica en biologie.

Principe = je wordt hoe je woont

Pathogene invloeden meten: hoe?

Elektrische metingen
Gespecialiseerde meetapparaten
Stroom- en spanningsmeter
Magneetmeter
Hoogfrequentmeter
Domisan, expert in geobiologie Energieën met een eigen frequentie
  • Lecherantenne
  • Schaalindeling (frequentie)
  • Magneetstaafje (polariteit)
Fijne energieën
Wateraders
Breuklijnen
Aardstralen
Op/af zones
Biologische frequenties