Skip navigation

NL | FR

Geobiologie

Geobiologie - Electrosmog - GSM masten - Hoogspanningskabels - Electrische velden - magneetvelden - Aardstralen - Wateraders - Radars


Onderwerpen waarover verschillende meningen bestaan. Er zijn steeds believers en non-believers. Die bestaan al sinds de middeleeuwen.Herinner u de inquisitie, mensen die verklaarden dat de aarde rond was kwamen terecht op de brandstapel. En nu weet iedereen dat de aarde rond is alsook alle andere hemellichamen.


Herinner u dat in de jaren ’40- ’50 tonnen DDT werd gebruikt in de aardappelteelt. In de jaren ’60 werd het gebruik van DDT internationaal verboden wegens kankerverwekkend.


Tabak werd in jaren 60 zelfs gepromoot door sporters. Vandaag kennen we allemaal een andere waarheid. Tabak is de grootste boosdoener op vlak van hartfalen en longkanker. Het staat trouwens in grote letters op de pakjes. Spijtig dat de mens moet geconfronteerd worden met ziekte of dood vooraleer hij verplicht wordt te reageren.


Alle gebouwen van de CE zijn ontmanteld vanwege de aanwezigheid van asbest. Jarenlang werd de schadelijkheid van asbest onderkend en nu worden er miljoenen euro’s schadevergoeding uitgekeerd aan slachtoffers in verschillende europese landen. Het heeft 100 jaar geduurd vooraleer de mens inzicht kreeg in de deze problematiek. Eerst moet hij zeer ziek worden om te veranderen.


Eeuwen lang wordt kwik gebruikt in thermometers, barometers en ook goudontginning zonder de tandvullingen te vergeten onder de naam “amalgaam”. Problèmes toxicologique lier aux méteaux utiliser en dentisterie.


De Ozonproblematiek. De uitlaatgassen van auto’s, spuitbussen en industrie waren 100 jaren lang geen probleem totdat via satellieten ontdekt werd dat er een gat in de ozonlaag was met desastreuze gevolgen, zijnde de opwarming van de aarde. Vandaag wordt dit als 100% erkend.


Met de onderwerpen uit de titel (electrosmog enz.) zal de geschiedenis opnieuw herhaald worden. Wetenschappers hebben de schadelijkheid van electromagnetische straling al lang aangetoond. Het ziekmakende effect is een feit. Het zal trouwens nog verslechteren. Met de 4G in aankomst. Alles wordt immers gerobotiseerd, grasmaaiers, stofzuigers, kuismachines, ….


Enkel al in Duitsland werden honderden wetenschappelijke boeken geschreven door ingenieurs over de schadelijkheid van electrosmog. Als 50% van de bevolking ziek is en de overige 50% zal hiervoor moeten opdraaien, zal men dan ingrijpen?


De mens krijgt pas angst wanneer hij de GSM masten ziet. Op de watertoren, in en op de kerktorens, op hoge gebouwen, … Hetgeen men niet ziet is dat IEDEREEN, 99% van alle bezochte klanten, twee stralingsbronnen in huis hebben en het niet weten. Namelijk, de Dect telefoon (draagbare binnenhuis telefoon. basisstation) en Wifi (Router internet). Deze beiden zijn heel makkelijk op te lossen door ze af te schermen met een Dect Protect Box.


Meer dan 700 dankbrieven bewijzen zijn succesvolle opdrachten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Spanje, Zuid-Korea en Amerika waar hij de woningen saneerde van 6 auteurs van de bestseller "The secret". Onze grote resultaatsscore van 85% is dankzij de internationale bijeenkomsten van collega’s uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Griekenland die regelmatig samenkomen om zeer belangrijke nieuwe informatie uit te wisselen in Tessalonikis in Griekenland (vroeger op Tenerife). Opgepast: Niet alle klachten komen van straling maar kunnen ook hun invloed vinden door andere stoorvelden.


Gelukkig bestaan er nog vooruitstrevende wetenschappers die de negatieve invloeden wetenschappelijk hebben onderzocht en vastgelegd zoals professor Santini van de universiteit van Lyon(meerdere boeken), Wulf Dietrich Rose van Duitsland, en onze eigen dokter Driscart uit Herne (wie 4 boeken heeft geschreven: Een boodschap van hoop, De dokter met de Lecherantenne, message d’espoire, La douleur supprimée par les aimants (7000 patiënts géri après assainissement de la maison) René Smeyers alsook 2 andere collega’s staan verschillende malen vermeld in het boek van Dr Driscart als zijnde zeer competent.


Later zullen onze dankbrieven allemaal verschijnen in boekvorm.

Dect Protect Box

De Dect Protect Box: Dé bescherming tegen de straling van uw "DECT-telefoon" en wireless router (WIFI).

Dect Protect Box (klik op de foto voor het filmpje)
Bescherming tegen de straling van uw dect-telefoon

Bekijk onze filmpjes:

1. Filmpje over de uitvinder, de meting, en hoe je de box zelf kan installeren voor DECT-telefoon, alsook wireless (WIFI - draadloos internet)

2. Filmpje over een voorbeeldmeting met deurwaarder.De Dect Protect Box kan ook aangewend worden voor de afscherming van WIFI (draadloos internet) -en wireless router.
Bekijk ook de lijst van mogelijke klachten veroorzaakt door DECT straling op bovenstaand filmpje.

Indien de player niet opengaat klik HIER
Lees de getuigenis van een jonge moeder:

Lees de getuigenis van een jonge moeder over hoe haar baby uiteindelijk kan slapen na afscherming door middel van de Dect Protect Box.
Klik hier om de getuigenis te lezen.
Nog 100-den andere getuigenissen, klik op Getuigenissen

    Verkrijgbaar bij DOMISAN in onze shop